Navigácia

ŠKOLSKÝ YOUTUBE KANÁL

https://www.youtube.com/channel/UCS0QXC-hcNZcwOlYriI1e4g

Čo nás čaká

5. november - začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

6. november - celoškolské rodičovské združenie

8. november - vybíjaná mladších žiakov- Poltár

9. november - školské kolo v technickej olympiáde

9. november - zapojenie sa do zbierky Hodina deťom

12. november - dejepisný workshop pre žiakov 9. ročníka

15. november - Komparo- 9. ročník

20. november - štvrťročná klasifikačná pedagogická rada

21- november - testovanie piatakov, riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa

22. november - súťaž v streľbe- Poltár

23. november - celoslovenské kolo literárnej súťaže Timravina studnička

28. november - futsal cup chlapcov- Málinec

28. november -  okresné kolo olympiády v SLJ

29. november - okresné kolo technickej olympiády

29. november - matematická súťaž -Všedkovedko a Expert

 

 

PRIPRAVUJEME

Pomôžme - 2% z dane

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Vás prosí o poskytnute 2% z Vašich daní. Podporíte tým našich žiakov a pomôžete tak škole. Ďakujeme

Novinky

 • Do galérie Príbeh hudby boli pridané fotografie.

  V októbri sme žiakom našej školy ponúkli možnosť kultúrneho vyžitia a to pripojením sa na online vysielanie koncertu bratislavského filharmonického chlapčenského zboru, ktorý vysielal svoj koncert pod názvom "Príbeh hudby"

 • Do galérie Týždeň anglickej konverzácie s native lektorom boli pridané fotografie.

  V dňoch 22. októbra až 26. októbra sa na našej škole konal týždeň anglickej konverzácie s rodenou lektorkou Beverly Owen z Austrálie. Beverly sa každý deň po dve vyučovacie hodiny venovala každej triede na druhom stupni. Žiaci boli nadšení a každý deň sa tešili na hodiny s Beverly, ktoré boli plné hier a zábavy popri ktorých sa samozrejme museli rozprávať len a len po anglicky. V posledný deň kurzu každý účastník obdržal certifikát.

 • Do galérie Beseda v MĽK boli pridané fotografie.

  Dňa 14. novembra sa žiaci 9. ročníka zúčastnili besedy v miestnej ľudovej knižnici, ktorú viedla p.Lančoková. Témou besedy bola prvá svetová vojna a vznik ČSR s dôrazom na vojnové a povojnové dejiny našej obce. Z besedy odchádzali žiaci vedomostne bohatší a národne uvedomenejší.

 • Do galérie Dejepisný workshop boli pridané fotografie.

  12. novembra sa na našej škole už druhý rok uskutočnil zážitkový dejepisný workshop pre žiakov deviateho ročníka tentokrát pod názvom Rozhodovanie. Lektori počas tohto workshopu otvárali tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Naši deviataci prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Workshop v dobových reáliách demonštroval princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti a zároveň predstavoval tému migrácie z pohľadu jednotlivca. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štrukturovanej drámy a hrania rolí si žiaci priblížili dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili.

 • Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

  16. októbra sa na našej škole konal už tradične Deň zdravej výživy. Tento rok sa jeho prípravy zhostili žiaci VIII. ročníka pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. A. Ďurianovej. To, ako si na tom dali záležať, bolo vidieť hneď na prvý pohľad. V našej školskej jedálni na nás čakalo niekoľko stolov, ktoré sa prehýbali od toľkých zdravých maškŕt- jednohubky či chlebíky s rôznymi zdravými pomazánkami ako aj sladké dobroty a koláčiky. A to všetko pripravené z ovocia a zeleniny. Oku lahodiace a chuťovým pohárikom hladiace zdravé dobroty boli navyše dodekorované jesennou výzdobou vyrobenou taktiež z ovocia a zeleniny. V tento deň určite ani jeden žiak neodchádzal s prázdnym bruškom a aj v tento deň sme žiakom ukázali, že maškrtiť sa dá aj zdravo.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou
  Štúrova č. 70
 • 0474293131

Fotogaléria