• Oznam pre rodičov

     • Škola bude v čase letných prázdnin otvorená: júl - pondelok a streda od 8.00 do 13.00 hod, august - od 2.8.2021 do 6.8.2021 - pondelok a streda od 8.00 do 13.00 hod., v čase od 9.8.2021 do 20.8.2021 "Letná škola" - škola bude otvorená každý deň od 7.30 do 15.00 hod. V prípade potreby volajte: 047/4293131 alebo 0911948018.

                  

     • Letná škola 2020/2021 - schválenie

     • Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili žiakov do Letnej školy, že naša žiadosť bola schválená. Letná škola sa uskutoční v čase od 9.8.2021 do 20.8.2021 v dvoch cykloch - krátky: od 7.30 do 13.00 a dlhý: od 7.30 do 15.00. Preto je potrebné odovzdať podpísané Informované súhlasy triednym učiteľom. Pred termínom zverejníme bližšie informácie na stránke školy (rozvrh, náplň LŠ).

     • Odovzdávanie vysvedčení

     • Vážení rodičia! Odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční dňa 30.6.2021 /streda/ o 9.00 hod. v triedach, bez slávnostného nástupu pred školou bez verejnosti. Po odovzdaní vysvedčení pôjdu žiaci na obed o 10.30 hod.

     • Letná škola 2020/2021

     • Oznamujeme rodičom, že sme sa zapojili do rozvojového projektu MŠVVaŠ SR "Letná škola". Plánovaný termín je od 9.8. do 20.8.2021. Škola bude otvorená od 7:30 do 15:00 hod. Bližšie informácie o Letnej škole ako aj prihlášky u triednych učiteľov do 30.6.2021.

     • Prijímacie pohovory ZUŠ Poltár

     •  

      Základná umelecká školy, Železničná 6, Poltár Vás pozýva na prijímacie pohovory, ktoré sa uskutočnia od 25. mája - 25. júna 2021 od 13.00 - 17.30 hod. Dieťa príde na prijímacie pohovory s rodičom. Ponuka: hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor. Bližšie info: 0905 262 227,  0911 170 044, 047 4222 058, www.zuspt.eu, email: luboslava.slebodnikova@gmail.com. 

      Výtvarný a hudobný odbor sa vyučuje na elokovanom pracovisku v Kokave nad Rimavicou.

     • Oznam

     • Od pondelka  03. 05. 2021 sa prezenčne vzdelávajú len žiaci 1. stupňa a žiaci 8. a 9. ročníka

      Žiaci z ročníkov 5. - 7. sa naďalej vzdelávajú dištančne.  

      Od 29. apríla 2021 je v platnosti nová vyhláška č. 197/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorej sa žiaci ZŠ nemusia preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Rodičia sa musia preukázať negatívnym testom len v prípade, ak vstúpia do priestorov školy. 

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia,

      zostavili sme pre Vás základnú sadu školských potrieb pre Vašich budúcich prváčikov.

      V základnej sade školských potrieb sa nachádzajú všetky pomôcky, ktoré bude Vaše dieťa nevyhnutne v školskom roku potrebovať.

      Cena základnej sady školských potrieb je 18,73 eur.

      V prípade záujmu máte možnosť objednať základnú sadu školských pomôcok aj cez základnú školu ako aj cez materskú školu.

      Základná sada školských pomôcok obsahuje:

      Zošit 513 A5 linajkový, 10 listov,  v počte 3 kusy (cena za ks/0,19)

      Zošit 510 A5 čistý, 10 listov, v počte 3 kusy (cena za ks/0,19)

      Zošit 511 A5 s pomocnou linajkou, 10 listov, 4 kusy (cena za ks/0,19)

      Matematika pre každého prváka - pracovný zošit 1 ks  (v cene 5,19)

      Moje prvé čiary 1 ks (v cene 1,98)

      Zošity Písmenká - moji kamaráti, sada 6 ks pre 1 roč. ZŠ (v cene 5,90)

      Zošit 511 A5 linajkový, 10 listov,  v počte 3ks (cena za ks/0,19)

      Zošit 644 A6 linajkový, 40 listov, eko - slovníček v počte 2ks (cena za ks/0,21)

      Zošit 512 A5 linajkový, 10 listov  v počte 3ks (cena za ks/0,19)

      Výkres A3 10 ks (v cene balenie za 1,10)

      Výkres A4 20 ks (v cene balenie za 0,55)

     • Oznam

     • Od pondelka t.j. od 26. apríla 2021 je na základe Covid automat - u prezenčná výučba na škole možná len pre žiakov 8. a 9. ročníka. U žiakov 5., 6. a 7. ročníka sa naďalej pokračuje v dištančnej výučbe.

     • Informácie k obnove školského vyučovania

     • S účinnosťou od 19. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v ZŠ v 8. a 9. ročníku.

      S účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa obnovuje školské vyučovanie pre všetky ročníky ZŠ.

      Podmienkou účasti na vzdelávaní je negatívny test na covid aspoň jedného rodiča a na II. stupni negatívny test žiaka a jedného rodiča, prípadne potvrdenie o výnimke z testovania.

      V prevádzke bude aj školská jedáleň. Je potrebné sa včas na obedy prihlásiť a zakúpiť si stravné lístky.

      Obnova školského vyučovania bude prebiehať nasledovne:

      Prvé dva týždne budú mať žiaci adaptačné obdobie. Učiť sa budú podľa upraveného rozvrhu 5 hodín denne. Hodiny budú zamerané na predmety, ktoré sa počas dištančného vzdelávania nevyučovali. Dôraz sa bude klásť na to, aby žiaci prešli na prezenčnú formu vyučovania bez stresových situácií. 

      Tretí týždeň bude poadaptačný v rámci ktorého budú žiaci postupne nabiehať na pôvodný rozvrh.

       

     • Oznam

     • Od 12. apríla 2021 t.j. od pondelka sa otvára prvý stupeň škôl pre všetkých žiakov. Otvárajú sa aj materské školy. Otvorenie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022

     • Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v termíne od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021. Zápis sa uskutoční elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky uvedenej na stránke školy.  (elektronickú prihlášku nájdete v časti o škole). O správnom vyplnení elektronickej prihlášky vám bude automaticky zaslaný potvrdzovací email.

     • Oznam

     • Od pondelka t.j. od 15. marca 2021 je prevádzka školy, tak ako doteraz, prednostne pre deti pracujúcich rodičov. Otvára sa aj školská jedáleň i školský klub detí.

      Od pondelka 15. marca 2021 sa otvára aj prevádzka materskej školy pre deti zamestnaných rodičov. Podmienkou ostáva naďalej negatívny test jedného z rodičov.

     • Obnovenie prezenčného vzdelávania

     • Od pondelka  t.j. 08.03.2021 sa obnovuje prezenčná výučba pre žiakov prvého stupňa. Prednostne pre žiakov, ktorým rodičia musia dochádzať do práce, alebo nemajú možnosť dištančnej výučby.

      Podmienkou je negatívny test aspoň jedného rodiča.

      V pondelok je potrebné priniesť podpísané čestné vyhlásenie, ktoré vám je k dispozícii na stiahnutie na nižšie uvedenom linku.

     • Oznam

     • Od pondelka t.j 1. marca 2021 je MŠ zatvorená predbežne na 2 týždne

      Od pondelka t.j. 1. marca 2021 I. stupeň ZŠ prechádza na dištančné vyučovanie do odvolania.

     • Oznam k znovuotvoreniu škôl

     • Od 8. 2. 2021 t.j. pondelok sa žiaci 1. - 4. ročníka a žiaci špeciálnej triedy budú vzdelávať v škole. Podmienkou žiakov pre návrat do školy je negatívny test zákonného zástupcu žiaka.

      Pri nástupe žiaka do školy je potrebné priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je k dispozícii na stiahnutie v prílohe nižšie.

      Školský klub detí bude v prevádzke tak ako pred dištančným vzdelávaním.

      Školská jedáleň bude v prevádzke. Stravu budú mať žiaci, ktorí mali zaplatené stravné za mesiac január. Tí, ktorí stravné na január nemali zaplatené a majú záujem o stravu, môžu prihlásiť svoje dieťa na obedy u vedúcej školskej jedálne v sobotu v čase od 9:00 do 12:00.

      Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou oznamuje všetkým rodičom žiakov ZŠ, že rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa prerušuje školské vyučovanie na školách a školských zariadeniach a naďalej pokračuje vzdelávanie dištančnou formou. A teda žiaci 18.01.2021 do školy nenastúpia.

      Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021. O ďalšom postupe a rozhodnutiach ministerstva budú všetci rodičia včas informovaní.

     • Oznam pracoviska CPPPaP svojim klientom

     • Pracovisko CPPPaP v Lučenci je momentálne zatvorené, avšak všetky svoje služby pre klientov poskytuje dištančnou formou. V ozname. ktorý je uvedený v prílohe nižšie sú sprístupnené detailnejšie informácie ako aj telefónne kontakty na jednotlivých pracovníkov CPPPaP.

    • Novinky

       • Oznam pre rodičov

       • 1. 7. 2021
       • Škola bude v čase letných prázdnin otvorená: júl - pondelok a streda od 8.00 do 13.00 hod, august - od 2.8.2021 do 6.8.2021 - pondelok a streda od 8.00 do 13.00 hod., v čase od 9.8.2021 do 20.8.2021 "Letná škola" - škola bude otvorená každý deň od 7.30 do 15.00 hod. V prípade potreby volajte: 047/4293131 alebo 0911948018.

                    

       • Letná škola 2020/2021 - schválenie

       • 28. 6. 2021
       • Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili žiakov do Letnej školy, že naša žiadosť bola schválená. Letná škola sa uskutoční v čase od 9.8.2021 do 20.8.2021 v dvoch cykloch - krátky: od 7.30 do 13.00 a dlhý: od 7.30 do 15.00. Preto je potrebné odovzdať podpísané Informované súhlasy triednym učiteľom. Pred termínom zverejníme bližšie informácie na stránke školy (rozvrh, náplň LŠ).

       • Odovzdávanie vysvedčení

       • 28. 6. 2021
       • Vážení rodičia! Odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční dňa 30.6.2021 /streda/ o 9.00 hod. v triedach, bez slávnostného nástupu pred školou bez verejnosti. Po odovzdaní vysvedčení pôjdu žiaci na obed o 10.30 hod.

       • Letná škola 2020/2021

       • 9. 6. 2021
       • Oznamujeme rodičom, že sme sa zapojili do rozvojového projektu MŠVVaŠ SR "Letná škola". Plánovaný termín je od 9.8. do 20.8.2021. Škola bude otvorená od 7:30 do 15:00 hod. Bližšie informácie o Letnej škole ako aj prihlášky u triednych učiteľov do 30.6.2021.