Navigácia

 • Príbeh hudby

  Do galérie Príbeh hudby boli pridané fotografie.

  V októbri sme žiakom našej školy ponúkli možnosť kultúrneho vyžitia a to pripojením sa na online vysielanie koncertu bratislavského filharmonického chlapčenského zboru, ktorý vysielal svoj koncert pod názvom "Príbeh hudby"

 • Týždeň anglickej konverzácie s native lektorom

  Do galérie Týždeň anglickej konverzácie s native lektorom boli pridané fotografie.

  V dňoch 22. októbra až 26. októbra sa na našej škole konal týždeň anglickej konverzácie s rodenou lektorkou Beverly Owen z Austrálie. Beverly sa každý deň po dve vyučovacie hodiny venovala každej triede na druhom stupni. Žiaci boli nadšení a každý deň sa tešili na hodiny s Beverly, ktoré boli plné hier a zábavy popri ktorých sa samozrejme museli rozprávať len a len po anglicky. V posledný deň kurzu každý účastník obdržal certifikát. 

 • Beseda v MĽK

  Do galérie Beseda v MĽK boli pridané fotografie.

  Dňa 14. novembra sa žiaci 9. ročníka zúčastnili besedy v miestnej ľudovej knižnici, ktorú viedla p.Lančoková. Témou besedy bola prvá svetová vojna a vznik ČSR s dôrazom na  vojnové a povojnové dejiny našej obce. Z besedy odchádzali žiaci vedomostne bohatší a  národne uvedomenejší.

 • Dejepisný workshop

  Do galérie Dejepisný workshop boli pridané fotografie.

  12. novembra sa na našej škole už druhý rok uskutočnil zážitkový dejepisný workshop pre žiakov deviateho ročníka tentokrát pod názvom Rozhodovanie. Lektori počas tohto workshopu otvárali tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Naši deviataci prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Workshop v dobových reáliách demonštroval princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti a zároveň predstavoval tému migrácie z pohľadu jednotlivca. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štrukturovanej drámy a hrania rolí si žiaci priblížili dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili.

 • Deň zdravej výživy

  Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

  16. októbra sa na našej škole konal už tradične Deň zdravej výživy. Tento rok sa jeho prípravy zhostili žiaci VIII. ročníka pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. A. Ďurianovej. To, ako si na tom dali záležať, bolo vidieť hneď na prvý pohľad. V našej školskej jedálni na nás čakalo niekoľko stolov, ktoré sa prehýbali od toľkých zdravých maškŕt- jednohubky či chlebíky s rôznymi zdravými pomazánkami ako aj sladké dobroty a koláčiky. A to všetko pripravené z ovocia a zeleniny. Oku lahodiace a chuťovým pohárikom hladiace zdravé dobroty boli navyše dodekorované jesennou výzdobou vyrobenou taktiež z ovocia a zeleniny. V tento deň určite ani jeden žiak neodchádzal s prázdnym bruškom a aj v tento deň sme žiakom ukázali, že maškrtiť sa dá aj zdravo.

 • CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční 6. novembra o 16.00 hod v priestoroch školskej jedálne.

 • Vlak literatúry

  Do galérie Vlak literatúry boli pridané fotografie.

   

  V stredu, 12. septembra, sme sa s niektorými žiakmi siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka vybrali na železničnú stanicu v Kokave nad Rimavicou, privítať netradičný vlak – Vlak literatúry.  Na stanici sme si najskôr pripomenuli 110. výročie (26. 10. 1908) príchodu prvého vlaku do Kokavy nad Rimavicou. Po príhovore pána starostu zahrala dychová hudba Kokavčanka. Potom sa žiakom a prítomným na stanici prihovoril docent Július Lomenčík, ktorý pripomenul významné osobnosti literatúry a medzi zaujímavosťami spomenul aj svoje niekdajšie pôsobenie na škole v našej obci. Žiaci na pamiatku dostali suvenír – magnetku v tvare cestovného lístka.

    

 • Deń jazykov

  Do galérie Deń jazykov boli pridané fotografie.

  Dňa 26. septembra sme pre žiakov druhého stupňa  pripravili jazykový deň v rámci Európskeho dňa jazykov- od začiatku týždňa boli vo vestibule vystavené tri banery s informáciami o jazykoch sveta, okolo ktorých žiaci chodili a čítali. A to, či čítali správne ako i to, čo si z nich zapamätali sme si vyskúšali hneď v prvej súťažnej disciplíne, ktorou bol súťažný kvíz, ktorý bol pripravený pre každú súťažiacu triedu.  Nasledovali ďalšie zábavné aktivity, ktorými sme žiakom vyplnili celé dopoludnie- spoznávali azbuku, skladali jazykové puzzle, učili sa posunkovú reč a rýchlokurzom vo vybraných cudzích jazykoch sa oboznamovali so základnými frázami. V čase veľkej prestávky sa žiaci chuťami premiestnili do rôznych krajín sveta.  Žiačky z deviateho ročníka im za pomoci pani učiteliek angličtiny pripravili ochutnávku typických jedál z Ameriky, Poľska, Maďarska, Mexika, Česka, Francúzska, Švajčiarska,Talianska, Rakúska a Grécka. Tento jazykový deň sme si užili a domov sme odchádzali vedomostne obohatení, plný zážitkov a pozitívnych dojmov. Pripomenutie a oslavu medzinárodného jazykového dňa sme zavŕšili exkurziou žiakov na medzinárodnom jazykovom festivale Lingvafest v Bratislave, ktorá sa konala 28. Septembra.

 • Imatrikulácia žiakov prvého ročníka

  Do galérie Imatrikulácia žiakov prvého ročníka boli pridané fotografie.

  Dňa 18. septembera sa v areáli našej základnej školy konala imatrikulácia prvákov. Imatrikulácia prebiehala v téme „Cesta okolo sveta“, ktorú pre prváčikov pripravili žiaci IX. ročníka pod vedením p. učiteliek. Prváci si na desiatich stanovištiach, ktoré predstavovali rôzne krajiny sveta, vyskúšali svoje zručnosti, pohybové schopnosti ako i motoriku v rôznych úlohách. Vo Francúzsku skladali puzzle, v Austrálii sa zahrali na klokanov a zaskákali si vo vreciach, na Slovensku si v sprievode hudobných nástrojov zaspievali ľudové pesničky, v Rusku sa povozili na saniach, v Egypte triafali loptičkou do otvoru pyramídy, v Španielsku sa pokúsili chytiť býka, v Antarktíde stavali eskimákom iglu, v Taliansku si z cestovín vyrobili náramok, v Amerike spolu s indiánom triafali lukom do terča, v Číne hľadali v miske s ryžou poklad. N každom stanovišti dostali za splnenú úlohu na svoju mapu sveta pečiatku. Po splnení všetkých úloh boli odmenení diplomom o pasovaní prvákov a sladkou odmenou. Domov odchádzali plní zážitkov, elánu a nadšenia. 

 • Športujem pre zdravie - akcia v rámci Európskeho týždňa športu

  Do galérie Športový deń boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia žiakov prvého ročníka sa uskutoční v utorok 18. septembra o 10:00

 • Návšteva piatakov v MĹK

  Do galérie Návšteva piatakov v MĹK boli pridané fotografie.

  V rámci čitateľskej gramotnosti sme s triedou 5.A navštívili miestnu ľudovú knižnicu. Spolu s pani knihovníčkou sme otvorili dvere do ríše rozprávok. Deti nielen počúvali, ale aj čítali a spoločné ponaučenie sme našli v rozprávke O troch grošoch.

 • Vlak literatúry

  Do galérie Vlak literatúry boli pridané fotografie.

   

  V stredu, 12. septembra, sme sa s niektorými žiakmi siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka vybrali na železničnú stanicu v Kokave nad Rimavicou, privítať netradičný vlak – Vlak literatúry.  Na stanici sme si najskôr pripomenuli 110. výročie (26. 10. 1908) príchodu prvého vlaku do Kokavy nad Rimavicou. Po príhovore pána starostu zahrala dychová hudba Kokavčanka. Potom sa žiakom a prítomným na stanici prihovoril docent Július Lomenčík, ktorý pripomenul významné osobnosti literatúry a medzi zaujímavosťami spomenul aj svoje niekdajšie pôsobenie na škole v našej obci. Žiaci na pamiatku dostali suvenír – magnetku v tvare cestovného lístka.

   

 • KONZULTAČNÉ HODINY PEDAGÓGOV PRE RODIČOV A VEREJNOSŤ

  Každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 13:30 do 15:30

 • Juniáles

  Dňa 24. júna o 14:30 hod. sa uskutoční kultúrny program žiakov základnej školy k ukončeniu školského roka 2017/2018 - Juniáles, na ktorých Vás všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

 • NÁJDITE SI CHVÍĽKU A ZAHLASUJTE PROSÍM

  Naša základná škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej máme šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto Vás prosíme, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša škola. Hlasovať môžte každý deň. V mene žiakov našej školy vám ďakujeme za každý jeden hlas.

 • Exkurzia žiakov 5. ročníka vo Zvolenskej Slatine

  Do galérie Exkurzia žiakov 5. ročníka vo Zvolenskej Slatine boli pridané fotografie.

  Dňa 24. mája navštívli žiaci 5. ročníka Galériu Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Na exkurziu sme cestovali vlakom a po dvoch hodinách cesty sme dorazili do galérie, kde už na nás čakali milé sprievodkyne, ktoré nás previedli tvorbou sochára Jána Kulicha. Výstava bola zameraná na významné osobnosti a udalosti slovenskej histórie. Žiaci mohli videiť napríklad Milana Rastislava Štefánika, Mateja Bela, Svätopluka či Konštantína a Metoda. Na poschodí galérie sa nachádzala izba venovaná samotnému sochárovi. Žiaci si okrem iného mohli vyskúšať i hru na fujare, ktorú vlastnil sám Ján Kulich. Potom na žiakov čakala hra na detektívov, ktorá sa im páčila zo všetkého najviac. Okrem nových vedomostí a zážitkov si najúspešnejší žiaci odniesli aj odznak detektíva.

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

  V termíne 14. - 18. mája sa konala Škola v prírode v prekrásnom prostredí Demänovskej doliny v hoteli Liptov. Žiaci boli ubytovaní v 3-4 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Stravu mali zabezpečenú 5 krát denne a o zdravotný stav žiakov sa starala pani zdravotníčka. Žiaci si  počas pobytu upevnili priateľské vzťahy, utužili sa kolektívy tried. Pobytom v prírode si posilnili fyzickú zdatnosť ako i enviromentálny vzťah k prírode a v neposlednom rade nadobudli dôležité skúsenosti získané samostatnosťou, disciplínou a životom v kolektíve bez rodinných príslušníkov. Pedagógovia Becániová Janka a Boráková Renátka pripravili pre deti pestrý a zaujímavý  program- v pondelok si žiaci vyskúšali svoje fyzické sily v Tarzánii Hrabovo. V utorok navštívili Demänovskú ľadovú jaskyňu. Počas celodenného výletu v Liptovskom Jáne si žiaci v Minislovensku prezreli výstavný areál s 18 modelmi slovenských kutúrnych pamiatok. Príbeh zrodenia mince si pozreli v Mincovníčkove. Navštívili aj Stanišovskú jaskyňu a tiež termálny prameň Kaďa. Vo štvrtok spolu s animátormi robili chemické pokusy a večer sa s pobytom rozlúčili distkotékou. S pedagogickým dozorom pani učiteľkám vypomáhala asistentka učiteľa B. Uhrinová. Škola v prírode prebehla bez problémov, nedošlo k úrazom ani ochoreniam a všetci žiaci sa bez problémov prispôsobili zmeneným podmienkam a určite si odniesli veľa nezabudnuteľných zážitkov.

 • Deň mlieka

  Do galérie Deń mlieka boli pridané fotografie.

  Dňa 16. mája sme si na našej základnej škole pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. Organizácie tohto dňa sa úspešne ujali žiaci 6.A triedy, ktorí od rána pripravovali pre svojich spolužiakov ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov. Z mlieka a ovocia pripravili smoothie rôznych príchutí, jednohubky s maslom a syrom, či misy na ktorých bol syr a parenice od našich miestnych sponzorov. Okrem tohto pohostenia si tiež pripravili súťaž, ktorej cieľom bolo využiť svoje čitateľské zručnosti pri hľadaní odpovedí na zaujímavé otázky a informácie o tejto výnimočnej tekutine. Desať vyžrebovaných šťastlivcov získalo za správne odpovede mliečnu pochúťku. Veríme, že aj vďaka Medzinárodnému dňu mlieka v školách, deti pochopia, že mlieko je dôležité pre naše zdravie a nevynechajú ho zo svojho jedálnička.

 • Zdravotnícka súťaž " Družstvá mladých zdravotníkov"

  Do galérie Zdravotnícka súťaž "Mladý záchranár" boli pridané fotografie.

  Súťaž sa konala 4. mája v Lučenci a jej organizátorom bol Slovenský Červený kríž. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali žiačky I. stupňa a to štvrtáčky Natália Maceková, Natália Hroncová, Tamara Rapčanová, Severíniová Martina a Sandra Rusnáková a z druhého stupňa žiačky VIII.A triedy a to Daniela Stieranková,Natália Brijaková a Tamara Stieranková spolu so žiačkami zo VI.B triedy Annou Šatarovou a Danielou Blahutovou. Súťažilo sa v troch disciplínach. Obsahom prvej súťažnej disciplíny boli vedomosti o ČK, ČP a SČK. Druhú tvorili zdravotnícke disciplíny a poslednou disciplínou bolo praktické poskytovanie prvej pomoci. Žiačky I. stupňa sa umiestnili na peknom 8. mieste z celkového počtu 12 súťažných družstiev a žiačky II. stupňa sa umiestnili na krásnom 6. mieste z celkového počtu 21. súťažných družstiev

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou
  Štúrova č. 70
 • 0474293131

Fotogaléria